Denuncia de invasión de competencias por parte de Enfermería

By 26 febrero, 2018abril 5th, 2018Información importante

La Asociación Sindical de Higienistas Bucodentales de Euskadi (Hides Euskadi), nos hacemos uno con el colectivo de Higienistas del resto del Estado en la denuncia de intento de invasión de nuestras competencias por parte del Consejo General de Enfermería.

La Asociación Sindical HIDES-Euskadi nos oponemos rotundamente a que invadan nuestras competencias y así lo queremos hacer saber:

 

El Colectivo de Higienistas Dentales de España denuncia un intento de invasión de sus competencias por parte del Consejo General de Enfermería.

 

La profesión de enfermería, a través de un simple acuerdo de su asamblea, pretende atribuirse competencias en salud dental exclusivas de los higienistas dentales y de los dentistas, únicos profesionales autorizados, por Ley, para actuar en el ámbito de la boca.

Se trata de una estrategia, sin respaldo legal, para atribuir competencias en salud dental a los titulados en Enfermería.

Una resolución, aprobada por su propia asamblea, no es un procedimiento legal para ampliar competencias.

La Ley es la única fuente que puede atribuir competencias profesionales a los colectivos sanitarios. Y en el caso de la salud dental, es la Ley 10/1986 de 17 de marzo la que establece para los Odontólogos e Higienistas Dentales la función exclusiva de realizar “tartrectomías” (limpiezas dentales) al paciente. La profesión de enfermería carece de esas competencias y no puede actuar en el ámbito de la boca.

Con dicha resolución, junto con otras acordadas en la misma sesión, Enfermería pretende invadir competencias de médicos, dentistas e higienistas dentales,entre otros.

Además de la ilegalidad del acuerdo del Consejo General de Enfermería, denunciamos la forma de encubrir y ocultar el contenido, por cuanto se incluye en una resolución referida a “cuidados corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento”, con lo que ello supone de falta de transparencia.

Los Higienistas Dentales de España se oponen de forma rotunda a este tipo de actuaciones que invaden sus competencias profesionales y solicitan expresamente al Consejo General de Enfermería que corrijan dicha pretensión y respeten las competencias que la Ley, expresamente atribuye a los higienistas dentales.

19 de febrero de 2018

Euskadiko Aho Hortzetako Higienista Elkarteak, bat egiten dugu Espainiar Estatuko beste Higienista kolektiboekin, Erizaintzako Aholkularitza Orokorraren aurkako salaketarekin gure konpetentzien inbasio saiakeragatik.
HIDES-Euskadi Elkartea guztiz kontra ageri da gure konpetentziak inbaditzeko saiakeran eta horrela jakinarazi nahi dizuegu.

Espainiako Aho Hortzetako Higienisten Elkarteak bere konpetentzien inbasio saiakera salatzen dio Erizaintzako Aholkularitza Orokorrari

Erizaintzako lanbideak, beraien batzar soil bateko adostasunagatik, aho hortzetako higienista eta dentisten osasuneko konpetentziak esleitu nahi ditu, legez, aho hortzetako higienistak eta dentistak direnean profesional bakarrak ahoko esparruan (mailan) jarduteko.

Legalki babesik ez duen estrategia batean datza, ahoko konpetentziak Erizaintzako tituludunei atxikitzeko.

Hau ez da prozedura legal bat konpetentziak zabaltzeko asmoarekin, beraien batzar propio bateko erabaki soil bat besterik ez.

Legea da Osasun Kolektiboei konpetentzia profesionalak atxikitzeko iturri bakarra. Ahoko osasunaren kasuan, martxoak 17ko 10/1986 legeak Odontologo zein Aho Hortzetako Higienistentzako funtzio esklusiboa ezartzen die “tartrectomiak” (ahoko garbiketak) egiteko. Erizainek, aldiz, konpetentzia hauek garatuak ez dituenez, ezin dute ahoko esparruan (eremuan) jardun.

Erabaki honetaz gain, bilkura berdinean adostutako beste erabaki batzuekin, beste profesional batzuen artean; mediku, dentista eta aho hortzetako higienisten konpetentzia batzuk inbaditu nahi dituzte.

Erizaintzako Aholkularitza Orokorraren legez kanpoko erabakiaz gain, edukia ezkutatu edota gordetzeko modua salatu nahi dugu, “cuidados corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento” bezalako erabaki baten barnean kokatu dutelako, honekin gardetasun gabezi handia erakutsiaz.

Espainiako Aho Hortzetako Higienistak guztiz kontra ageri dira beraien konpetentziak inbaditzen dituzten modu honetako jokabideen aurrean eta Erizaintzako Aholkularitza Orokorrari hartutako erabakia zuzendu eta Legeak espresuki Aho Hortzetako Higienistei atxikitzen dizkien konpetentziak errespetatzeko eskaera egiten die.

 

2018ko Otsailaren 19a